Advocaat sinds 1991

Jan Peter van den Berg (1962) heeft meer dan 25 jaar ervaring als advocaat.

Jan Peter is een gespecialiseerde cassatieadvocaat. Hij behandelt cassatieprocedures bij de Hoge Raad en geeft cassatieadviezen in uiteenlopende zaken. Hij is een van de weinige cassatieadvocaten die gespecialiseerd zijn in onteigeningzaken. Als cassatieadvocaat is Jan Peter betrokken geweest bij een groot aantal belangrijke onteigeningsarresten van de Hoge Raad.

Jan Peter is ook een zeer ervaren onteigeningsadvocaat. Hij behartigt met name de belangen van bedrijven en particulieren die onteigend (dreigen te) worden. Hij was van 2012 tot november 2014 voorzitter van de Vereniging voor Onteigeningsadvocaten (VOA). Daarvoor was hij zes jaar bestuurslid van de VOA.

Verder is Jan Peter secretaris van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel. Als secretaris adviseert hij de – vaak technisch geschoolde – arbiters over de juridische aspecten van arbitrageprocedures en stelt hij concept-vonnissen op.

Jan Peter is lid van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA), de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA), de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP), de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VvOR) en zit in de Redactieraad van het Tijdschrift voor Arbitrage (TvA).

Jan Peter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied cassatie geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het rechtsgebied cassatie.