Onteigening

In een door ons in cassatie behandelde onteigeningszaak heeft de Hoge Raad op 15 december 2017 een voor onze cliënt gunstig en voor de onteigeningspraktijk interessant arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2017:3141). Waar ging het om? Ten behoeve van de omlegging van Rijksweg A9 werd door de Staat landbouwgrond onteigend....