Conclusies advocaten-generaal worden eerder gepubliceerd

Conclusies advocaten-generaal worden eerder gepubliceerd

Vanaf 1 januari 2018 worden in civiele cassatieprocedures conclusies van advocaten-generaal niet meer gepubliceerd op het moment dat de Hoge Raad uitspraak doet, maar al twee weken nadat de conclusies zijn genomen.

Door deze wijziging kan het publiek eerder kennis nemen van de adviezen van de advocaten-generaal aan de Hoge Raad hoe in cassatie voorgelegde klachten moeten worden beoordeeld. Hierdoor kunnen partijen bovendien zien welke zaken bij de Hoge Raad aanhangig zijn en over welke (belangrijke) rechtsvragen binnenkort een uitspraak van de Hoge Raad te verwachten is.