Auteur: Jan Peter van den Berg

In een prejudiciële beslissing van 28 september 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1810) heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen beantwoord over ontbinding van overeenkomsten in het algemeen en ontbinding van huurovereenkomsten voor sociale huurwoningen in het bijzonder. De prejudiciële vragen waren gesteld door voorzieningenrechter (in de rechtbank Amsterdam) mr....

In een door ons in cassatie behandelde onteigeningszaak heeft de Hoge Raad op 15 december 2017 een voor onze cliënt gunstig en voor de onteigeningspraktijk interessant arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2017:3141). Waar ging het om? Ten behoeve van de omlegging van Rijksweg A9 werd door de Staat landbouwgrond onteigend....